Data, Privacy & Digital Law
El nostre equip de Data, Privacy & Digital Law és un gran apassionat de les creative industries i dels projectes digitals altament innovadors. Els donem suport perquè defineixin un marc contractual adeqüat per a l' exercici de les seves comunicacions i relacions, protegint la seva seguretat i vetllant per la confidencialitat.

Ajudem les organitzacions de tot tipus i tamany a protegir les dades personals que tracten, els cosim un vestit fet a mida i respectem els principis de responsabilitat activa i de privacitat des del disseny i per defecte.
Scope dels nostres serveis
  • Adaptació completa a la normativa europea i nacional vigent en matèria de protecció de dades.
  • Realització d' auditories de seguiment i assessorament un cop finalitzada l' adaptació de protecció de dades.
  • Actuació en qualitat de DPO.
  • Preparació de contractes mercantils que regulen relacions de comerç electrònic i de cessió de drets sobre actius tecnològics.
  • Acords de confidencialitat.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
  • Multisectorials amb alta especialització en el sector farmacèutic.
  • Altíssima vocació i experiència en contractació tecnològica.
  • Sensibles a la privacitat i a la seguretat de la informació. Empatitzem amb el respecte a l'exercici de drets per part dels interessats!

 

El nostre equip de Data, Privacy & Digital Law col·labora activament amb les àrees de Corporate & Governance, Compliance i Strategy & Innovation.

Martínez Comín