Avís Legal

1. INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que aquest lloc web és propietat de GABINET MARTINEZ COMIN, S.A., amb NIF A08649782 i amb domicili social al c/Aribau, 191-193, 5è 1a, 08021 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 43 del Tom 4266, Llibre 3601 de la Secció 2a, Full 45.103, Inscripció 1a (en endavant, MARTINEZ COMIN).
Telèfon: 933909720
E-mail de contacte: mc@martinezcomin.com

L'accés a aquest lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió. Els serveis que MARTINEZ COMIN presta, amb caràcter general, tenen el preu que s'indica en la corresponent proposta de serveis, i, en cap cas, s'ofereixen o presten a través del present lloc web.

2. ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

La utilització del present lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions incloses en el present Avís Legal, així com de la nostra Política de Privacitat i de la nostra Política de Cookies. El present Avís Legal i les seves condicions poden patir modificacions. Per això, recomanem que l'usuari llegeixi atentament el present Avís Legal cada vegada que accedeixi al lloc web.

3. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a efectuar un ús lleial i correcte del present lloc web. D'aquesta manera, l'usuari haurà d'utilitzar els continguts oferts en el present lloc web de conformitat amb les condicions i termes previstos en ell, així com de conformitat amb la Llei.

L'usuari no podrà utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o de qualsevol forma que pugui danyar el normal funcionament o els continguts del mateix, o que pugui danyar els altres usuaris, a MARTINEZ COMIN o a tercers.

Per accedir i navegar a través del lloc web, l'usuari no tindrà l'obligació de registrar-se. No obstant això, per a certs serveis oferts al lloc web, l'usuari haurà de completar un formulari on se sol·liciten una sèrie de dades personals. Abans de poder efectuar l'enviament del formulari, l'usuari ha d'acceptar una clàusula de privacitat en la qual es facilita informació sobre el tractament previst de les seves dades personals.

4. FORMULARIS DE CONTACTE

Tota la informació que es facilita a través de l' enviament d' una consulta mitjançant el formulari de contacte a disposició de l' usuari haurà de ser actualitzada i real. L' usuari serà responsable quan la informació facilitada sigui falsa o inexacta, així com dels perjudicis que això pugui comportar.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts inclosos en el lloc web (imatges, textos, tecnologia, programari, links i altres continguts), així com el seu disseny, són propietat intel·lectual de MARTINEZ COMIN o de tercers. MARTINEZ COMIN no cedeix a l'usuari cap tipus de dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o elements integrants del lloc web. L' usuari queda únicament autoritzat a visualitzar el contingut per al seu ús personal. En aquest sentit, queda prohibida la reproducció o distribució per part de l'usuari dels continguts inclosos en el lloc web, llevat que estigui autoritzat per a això.

6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L'accés al lloc web no implica l'obligació per part de MARTINEZ COMIN de comprovar l'exactitud, adequació i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d'aquest lloc web són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació del servei ofert per MARTINEZ COMIN.

En el moment en què MARTINEZ COMIN tingui coneixement que algun dels continguts inclosos en el lloc web és contrari a la llei, la moral o a l'ordre públic, procedirà a la seva retirada.

MARTINEZ COMIN adopta totes les mesures per garantir la seguretat del present lloc web, així com per evitar els atacs informàtics. No obstant això, no podent garantir per complet l'absència d'elements informàtics danyosos, MARTINEZ COMIN no és responsable dels danys que puguin produir-se en els equips informàtics dels usuaris per l'accés a aquest lloc web.

MARTINEZ COMIN no garanteix que l'accés a aquest lloc web i el seu funcionament puguin estar disponibles en tot moment. MARTINEZ COMIN informa a l'usuari que els serveis prestats a través del present lloc web poden ser suspesos o cancel·lats.

7. ENLLAÇOS I CONTINGUTS ACCESSIBLES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

El present lloc web pot permetre l'accés de l'usuari a través d'hipervincles o links a altres llocs web. En aquests casos, MARTINEZ COMIN actua com a mer intermediador, i per això, no serà responsable dels continguts inclosos en aquests llocs webs, sempre que no fos coneixedor de la il·licitud d'aquests continguts o, si s'escau, no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

L'usuari haurà de llegir i, si s'escau, acceptar, les condicions d'ús i privacitat establertes als llocs web enllaçats.

8. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal es regirà per la legislació espanyola.

9. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

MARTINEZ COMIN es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i a la seva discreció, el contingut del present Avís Legal i les seves condicions.

Rep la nostra newsletter

Martínez Comín