Política de Privacitat

De conformitat amb la normativa de protecció de dades en vigor, en navegar per aquest lloc web, així com en posar-se en contacte amb nosaltres per qualssevol altres mitjans de comunicació oferts per aquest lloc web de titularitat de GABINET MARTINEZ COMIN, S.A., amb NIF A08649782 i amb domicili social al c/Aribau, 191-193, 5è 1a, 08021 Barcelona (en endavant, MARTINEZ COMIN), l'informem que vostè es converteix en usuari del sistema de tractament de MARTINEZ COMIN. Per tant, l' informem que les seves dades de caràcter personal es recolliran i s' inclouran en el sistema de tractament de la nostra titularitat.

L' objecte de la present Política de Privacitat és la regulació d' aquest tractament de dades personals, d' acord amb les exigències de la normativa en vigor. A aquest efecte, MARTINEZ COMIN declara que està fermament compromès per protegir la seva privacitat i la integritat de les seves dades, així com per complir amb el que disposen les normatives europees i nacionals de protecció de dades, adoptant, per a això, totes les mesures de seguretat adequades i raonables.

A continuació, MARTINEZ COMIN, amb l' objectiu de proveir una informació completa, clara, transparent i assequible a l' usuari i titular de les dades, informa del següent:

1. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SOCIETAT

El present lloc web és de titularitat de GABINET MARTINEZ COMIN, S.A., amb NIF A08649782 i amb domicili social al c/ Aribau, 191, 5è 1a, 08021 Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Foli 43, Tom 9125, Inscripció 9è del full número B-52944. Així mateix, les dades personals recaptades en el present lloc web s'inclouran en el sistema de tractament de dades personals de MARTINEZ COMIN.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

MARTINEZ COMIN, com a Responsable del tractament, tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

I. Per al compliment i execució del contracte que ens uneix. Aquesta finalitat inclou el tractament de les seves dades principalment per donar compliment al contracte de serveis que ens uneix.

II. Per donar solució i resposta a les sol·licituds que realitzi a través del formulari de contacte, o un altre canal que posem a la seva disposició.

III. Per a fins de màrqueting. L'informem que, quan hagi donat el seu consentiment a través del formulari disponible al lloc web, MARTINEZ COMIN podrà utilitzar les seves dades per a la remissió de comunicacions electròniques de caràcter comercial o amb informació relativa a esdeveniments o notícies. En cas que desitgi deixar de rebre comunicacions d'aquest tipus per la nostra part, l'informem que pot sol·licitar la baixa del servei mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: datos@martinezcomin.com

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les seves dades efectuat per MARTINEZ COMIN es podrà basar en: (i) el compliment de les nostres obligacions contractuals (per donar efectivitat a la relació contractual que ens uneix i gestionar el correcte desenvolupament de la mateixa), (ii) el compliment de les nostres obligacions legals (quan hàgim de recaptar les seves dades i tractar-les perquè així ho exigeixen les normes en vigor o les autoritats públiques), (iii) la salvaguarda dels nostres interessos legítims (per seguir assegurant-nos que duem a terme un negoci legal, fiable i sostenible, per atendre els requeriments i consultes dels usuaris que hagin estat enviades per mitjà del present lloc web, proporcionant-los la informació sol·licitada, i per supervisar i millorar el rendiment del nostre lloc web) o en (iv) el consentiment de l'interessat titular de les dades personals.

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades per l' usuari i incloses en el sistema de tractament de titularitat de MARTINEZ COMIN es conservaran mentre es mantingui la relació amb l' entitat i l' interessat no demani la supressió de les seves dades d' aquest sistema. Per tant, les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la(s) finalitat(es) per a la(s) que han estat recaptades.

Així, les seves dades seran conservades durant els següents terminis, atenent les diferents finalitats del tractament:

I. Per al compliment i execució del contracte que ens uneix. Tractarem les seves dades durant el temps que es mantingui la nostra relació contractual, incloent possibles queixes o reclamacions associades al servei un cop finalitzat.

II. Per donar solució i resposta a les sol·licituds que realitzi a través del formulari de contacte o un altre canal que posem a la seva disposició. Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud.

III. Per a fins de màrqueting. Tractarem les seves dades fins que vostè es doni de baixa o cancel·li la seva subscripció al nostre butlletí informatiu. 

No obstant això, les seves dades podran ser conservades més enllà d' aquests terminis, si així ho establissin les disposicions legals o les autoritats públiques.

5. PROCEDÈNCIA I NATURALESA DE LES DADES

Les dades personals que capta MARTINEZ COMIN mitjançant el present lloc web procedeixen del propi titular de les dades, consisteixen en dades merament identificatives i són necessàries per relacionar-se amb l'usuari i interessat, qui es compromet a proporcionar una informació verídica, actualitzada i que no contingui errors. Així mateix, l'interessat es compromet a comunicar a MARTINEZ COMIN, en la major brevetat possible, totes les modificacions i rectificacions que puguin ocórrer en les seves dades personals, dirigint-se a l'adreça de correu següent: datos@martinezcomin.com La informació també es pot rebre a través de tercers a través de cookies i altres tecnologies , que ens ajuda a corregir o complementar els nostres registres, a millorar la qualitat dels serveis que li prestem i a prevenir i detectar el frau.

Les dades que s'obtindran per l'accés al nostre lloc web són les següents:

– Informació sobre el seu navegador i dispositiu.
– Dades i estadístiques relatives al seu ús del nostre lloc web.
– Altra informació que ens proporcioni en utilitzar el nostre lloc web o correus electrònics habilitats.

Xarxes socials

El nostre lloc web inclou una funcionalitat per permetre l'intercanvi d'informació entre l'usuari i MARTINEZ COMIN a través de LinkedIn. Aquesta xarxa social pot recopilar i utilitzar dades relatives al seu ús del nostre lloc web. 

D'altra banda, qualsevol dada personal que vostè proporcioni en aquesta xarxa social pot ser recopilada i utilitzada per altres membres d'aquesta xarxa social, regint-se, tals interaccions, per les polítiques de protecció de dades de l'empresa que presta aquest servei. 

Així mateix, l'informem que, si vostè es registra o inicia sessió en una xarxa social que no sigui de la nostra titularitat i es posa en contacte amb nosaltres per aquest mitjà, inclourem les seves dades personals en el nostre sistema de tractament. Aquest recull es justifica per l' existència d' una autorització concedida pel mateix usuari de la xarxa social al proveïdor de mitjans socials, la qual ens permet obtenir el seu nom i la seva adreça de correu electrònic, segons el tipus d' autorització que hagi donat al proveïdor de la xarxa social i de la configuració de privacitat que hagi establert prèviament. Per tant, li preguem que, abans de posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà d'una xarxa social, revisi la Política de Privacitat del servei corresponent.

6. DESTINATARIS DE LES DADES

DESTINATARIS DINS DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)

MARTINEZ COMIN l'informa que les dades personals que integren el sistema de tractament de la seva titularitat podran ser compartides amb altres entitats del Grup ubicades a Espanya quan aquesta cessió sigui necessària per complir amb les nostres obligacions legals o reglamentàries. Aquestes cessions o comunicacions de dades podran també realitzar-se per tal de poder gestionar correctament la relació que ens uneix amb vostè i poder donar efectivitat plena a la prestació del servei que, si s' escau, ens hagi estat encarregada. 

Així mateix, podrà ser necessari que remetem les seves dades a entitats ubicades a l' EEE que ens prestin serveis de suport, com empreses de missatgeria, gestories, entitats bancàries, entitats de lluita contra el frau o proveïdors de serveis tecnològics.

DESTINATARIS FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (EEE)

Les dades personals incloses en el nostre sistema de tractament no seran objecte de transferències internacionals, això és, no es comunicaran a destinataris que es trobin fora de l' EEE.

Si es necessita, en el futur, els serveis de proveïdors ubicats fora de l' EEE, per poder donar plena efectivitat al compliment de les nostres obligacions contractuals, ens comprometem a informar-lo d' aquest canvi en les circumstàncies del tractament. De la mateixa manera, ens assegurarem que aquests proveïdors compleixin amb les exigències vigents en matèria de protecció de dades, així com que es prenguin les mesures adequades a la protecció total de les seves dades abans, durant i després de la transferència. 

Finalment, li indiquem que, en cap cas, les seves dades seran transferides a tercers per al seu ús comercial.  

7. ELS SEUS DRETS

MARTINEZ COMIN l' informa que, davant el tractament de les seves dades personals prèviament detallat, vostè, com a interessat i titular de les dades, podrà exercir els següents drets:

  • Dret a demanar informació sobre el tractament.
  • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
  • Dret a demanar la seva rectificació.
  • Dret a demanar la limitació del tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.
  • Dret de supressió de les seves dades.

Per a l' exercici dels drets anteriors, la sol.licitud podrà fer-se a través de l' adreça de correu electrònic següent: datos@martinezcomin.com, o per correu postal a l' adreça següent:

GABINET MARTINEZ COMIN, S.A. (REF. PROTECCIÓ DE DADES)
Carrer Aribau, 191-193, 5è 1a
08021 Barcelona
Espanya.

Així mateix, l'informem que, en cas que vostè consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici d'aquests drets, vostè podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (en el cas d'Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades -AEPD-).

8. POLÍTICA DE COOKIES

MARTINEZ COMIN utilitza dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) de tipus necessari i d'anàlisi, una vegada hagi obtingut el consentiment de l'usuari per a això, a través del missatge pop-up que apareix a la seva pantalla en el moment de la primera connexió. Podrà trobar més detalls sobre la utilització de les cookies d'aquest lloc web, així com modificar o revocar el seu consentiment, en la Política de Cookies.

El nostre lloc web utilitza Google Analytics, un servei d'anàlisi web de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units ("Google").

Google analitzarà el seu ús del nostre lloc web en el nostre nom. Per a això, utilitzem, entre d'altres, les cookies descrites amb més detall en la Política de Cookies. La informació recopilada per Google en relació amb l'ús del nostre lloc web (per exemple, la URL de referència, els llocs web que visita, el tipus de navegador, la configuració d'idioma, el sistema operatiu i la resolució de pantalla) es transmetran a un servidor de Google als Estats Units, on serà emmagatzemat i analitzat. Els respectius resultats es posaran a la nostra disposició de forma anònima. En aquest procés, les seves dades d' ús no es connectaran a la seva adreça IP completa. Hem activat al nostre lloc web la funció d'anonimat IP oferta per Google, de manera que els últims 80 bits (tipus IPv4) o els últims 80 bits (tipus IPv6) de la seva adreça IP s'eliminen.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a l'ús d'anàlisi web en qualsevol moment, ja sigui descarregant i instal·lant el complement Google Browser Plugin o administrant els seus consentiments a la taula corresponent de la Política de Cookies, cas en el qual es col·locarà una cookie d'exclusió. Ambdues opcions evitaran l'ús de l'anàlisi web sempre que utilitzi el navegador en el qual va instal·lar el complement o si no elimina la cookie d'exclusió.

CONFIGURAR COOKIES

Per obtenir més informació sobre Google Analytics, consulteu les Condicions de servei de Google Analytics, els Principis de seguretat i privacitat de Google Analytics i la Política de Privacitat de Google.

9. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MARTINEZ COMIN pren les mesures necessàries i raonables per garantir la protecció de les seves dades personals, amb l'objectiu d'evitar qualsevol bretxa de seguretat o d'accés no autoritzat. No obstant, en ser impossible afirmar l'absoluta seguretat d'un sistema, li recomanem la revisió periòdica dels seus dispositius, així com la presa de mesures de seguretat personals per protegir la seva navegació a Internet.

Finalment, l' advertim que la present Política de Privacitat podrà estar subjecta a futures modificacions, per tal de seguir adaptats permanentment a la normativa vigent en aquesta matèria i de donar una imatge fidel i transparent del nostre sistema de tractament de dades personals.

Rep la nostra newsletter

Martínez Comín