El nostre propòsit
Guiem líders motivats a escalar el seu potencial empresarial mentre compartim la nostra experiència i coneixement per crear un món amb igualtat d'oportunitats.


«Crear un negoci fort i construir un món millor no són fites contradictòries:
ambdues són indispensables per a l'èxit a llarg termini».
(William Clay Ford Jr., Ford Motor Company).
Per a la nostra firma, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el compromís de l'organització amb les persones que hi treballen, amb els clients, amb els proveïdors i amb el conjunt de la societat. Això es tradueix en accions com la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i el suport a programes d'acció social.

A MARTÍNEZ COMÍN estem molt conscienciats amb la generació de valor compartit per a tots els nostres stakeholders. Com a empresa socialment responsable, considerem que els criteris ESG (Environmental, Social and Governance) són claus a l'hora de prendre decisions.

«E» d' Environmental

Tenim en compte l'impacte de les nostres decisions empresarials en el medi ambient, amb la finalitat de reduir i lluitar contra (i) la generació de residus i la contaminació, (ii) la desforestació i (iii) el canvi climàtic.


«S» de Social

Valorem la repercussió que tindran les nostres decisions corporatives tant en l'equip, com en els clients, els proveïdors i la comunitat en general. Tenim en compte aspectes com (i) les condicions i els riscos laborals, (ii) la seguretat de la informació, inclosa la protecció de les dades personals dels interessats, i (iii) la seguretat dels productes i la qualitat dels serveis.


«G» de Governance

Les nostres decisions venen precedides d'una anàlisi sobre l'impacte que generaran en la societat, en els accionistes i en l'òrgan d'administració, de tal manera que valorem (i) la transparència i la reputació de la nostra firma, (ii) els drets dels shareholders i (iii) la remuneració justa dels directius.

L'aplicació dels criteris ESG és una conditio sine qua non per assolir l'excel·lència de la nostra organització en un mercat cada vegada més competitiu, així com en una societat més conscienciada amb l'ètica i la sostenibilitat.

No obstant això, des de MARTÍNEZ COMÍN considerem que els tradicionals criteris ESG són necessaris però no suficients, de tal manera que, des de la nostra firma, hem afegit la lletra «P» de «People» al principi: PESG (People, Environmental, Social and Governance).


Considerem que el desenvolupament personal dels nostres professionals és fonamental, ja que els éssers humans no són simples recursos de les organitzacions sinó que s'erigeixen en autèntics motors: People first.

«P» de People

En les nostres decisions com a firma valorem el seu impacte en (i) la satisfacció laboral dels nostres professionals, (ii) els seus coneixements i habilitats, (iii) la percepció que tenen sobre la nostra firma i (iv) el sentiment de pertinença que experimenten cap a la nostra organització. Apliquem people management policies consistents en (i) l'avaluació de la situació personal, (ii) la impartició de formació i (iii) la creació d'una cultura ètica organitzacional.


Ens omple d'orgull haver rebut la certificació Happy Index At Work, una distinció que entrega ChooseMyCompany 🌍 – Avis Certifiés ESG a les empreses que escolten i es preocupen pels seus equips. Martínez Comín va obtenir bona nota en les enquestes que valoren la felicitat de les organitzacions, i en quin grau els professionals in-house recomanen treballar al nostre despatx.   

Rep la nostra newsletter

Martínez Comín