Dispute Resolution
El nostre equip de Dispute Resolution treballa de manera decidida en la prevenció i resolució de conflictes, assessorant sobre qüestions substantives i procedimentals, en el cas que arribin a produir-se, i escollint el mètode de gestió més adequat al cas concret.

Estem especialitzats en la planificació i successió d'empreses i patrimonis familiars, i comptem amb un profund coneixement del dret de successions.

Per la seva banda, l'equip de reestructuracions aborda qualsevol dificultat de solvència econòmica o continuïtat de les empreses de manera transversal i amb totes les garanties.
Scope dels nostres serveis
  • Assessorament preventiu per evitar controvèrsies. Resolució de conflictes, especialment en successió d'empreses familiars i herències. Pactes successoris.
  • Anàlisi estratègica en processos pròxims a la insolvència. Reestructuració de deute i negociacions amb creditors. Transmissió d'empreses en crisi.
  • Mediació civil i mercantil. Conflictes de socis.
  • Procediments laborals, contenciosos administratius i civils davant d'instàncies arbitrals i jutjats i tribunals.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
  • Estem convençuts que una prevenció i resolució dels conflictes efectiva permet un funcionament òptim de les organitzacions.
  • Assessorament conscienciat sobre la via més satisfactòria per gestionar la controvèrsia en funció del seu context i particularitats.
  • Empatia, sensibilitat i delicadesa en l'acostament de postures entre les dues parts: sweet problem-solving.


El nostre equip de Dispute Resolution col·labora activament amb les àrees de Human Capital, Corporate & Governance, Laboral, Fiscal i Forensic.

Martínez Comín