Compliance
El nostre equip de Compliance ofereix un assessorament bàsicament preventiu amb l'objectiu que les organitzacions puguin adoptar les mesures necessàries per reduir al màxim els riscos d'incompliment i de pèrdua de valor.

Apostem per la gestió integral a mida i conscienciada, no només dels riscos legals, sinó també dels vinculats a estàndards i protocols interns autoimposats voluntàriament. I no només amb els nostres clients, sinó també amb nosaltres mateixos com a firma socialment responsable.

Creiem profundament que la creació d'una autèntica cultura de compliment en les empreses, que transcendeixi el simple respecte formal de la llei, acompanyada d'un modus operandi ètic, genera un valor afegit per a totes les parts interessades, la qual cosa impacta positivament en la reputació organitzacional i, conseqüentment, en el compte de resultats.
Scope dels nostres serveis
  • Compliance en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  • Compliance tributari.
  • Pràctiques de bon govern corporatiu.
  • RSC i criteris ESG.
  • Compliance penal.
  • Protocol en matèria de desconnexió digital.
  • Consecució d'ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), com a treball decent i creixement econòmic i reducció de les desigualtats.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
  • Passió per complir i ajudar a complir les normes imperatives i dispositives.
  • Ens declarem obertament en contra del «compliance de maquillatge» o paper compliance.
  • Vocació ètica.

 

El nostre equip de Compliance actua de manera transversal i interconnectada amb la resta d'àrees de pràctica de la firma, ja que es tracte d'una disciplina base.

Martínez Comín