Corporate & Governance
Martínez Comín ofereix assessorament jurídic especialitzat en matèria de dret mercantil-societari, intervenint en el disseny, implementació i desenvolupament d'estructures societàries, així com de bones pràctiques de govern corporatiu i de gestió interna.

El nostre equip de Corporate posseeix una dilatada experiència en transaccions internacionals i fa servir l'arquitectura legal necessària per dur els acords a bon terme.

Hem intervingut en el naixement i creixement de projectes empresarials exitosos i prestigiosos, recolzant-los no només des d'una perspectiva legal, tributària o econòmica, sinó també organitzativa i de desenvolupament del seu capital humà.
Scope dels nostres serveis
 • Govern corporatiu. Protocols de funcionament de juntes generals i òrgans de govern.
 • Constitució de societats i sucursals. Acords joint venture.
 • Modificacions estatutàries. Augments i reduccions de capital.
 • Pactes de socis. Acords d'inversió.
 • Contract law. Disseny, preparació i negociació de contractes comercials.
 • Modificacions estructurals. Fusions i adquisicions.
 • Assistència lletrada a consells d'administració.
 • Fundacions i associacions.
 • Processos de due diligence legal-societària.
 • Registre i protecció de marques.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
 • Estem molt a prop dels òrgans de govern per assistir-los en el moment de desenvolupar els seus projectes empresarials.
 • Ajudem a congeniar les cultures corporatives d'organitzacions que realitzen operacions mercantils rellevants.
 • Tenim ànima de startup, per la qual cosa empatitzem i promovem l'emprenedoria i la innovació.

 

El nostre equip de Corporate & Governance col·labora activament amb les àrees de Fiscal, Laboral, Corporate Finance, Strategy & Innovation, Human Capital i Dispute Resolution.

Rep la nostra newsletter

Martínez Comín