Fiscal
El nostre equip de la pràctica tributària té una àmplia i consolidada experiència en l'assessorament fiscal a societats i a persones físiques.

Cobrim totes les disciplines tributàries que les empreses i els particulars puguin necessitar, amb equips especialitzats sectorialment i per tipus d' impostos, oferint un servei proactiu i preventiu. El nostre departament es divideix en: fiscalitat corporativa, preus de transferència, fiscalitat internacional, fiscalitat immobiliària, fiscalitat contenciosa i Private Client & Wealth Management.

La nostra firma participa en l'assessorament d'operacions cross-border  complexes on la tributació indirecta té un paper fonamental. És per això que, fa anys, vam crear un departament específic de tributació indirecta internacional: International VAT.
Scope dels nostres serveis
 • Fiscalitat directa i indirecta, així com assessorament a grups de societats nacionals i internacionals. Compliance tributari.
 • Preus de transferència
 • Planificació i operacions de reestructuració fiscal d' empreses.
 • Fiscalitat immobiliària.
 • Due diligence. Informes, notes legals i dictàmens.
 • Procediments tributaris.
 • Assessorament fiscal a persones físiques residents i no residents a Espanya, així com a family offices.
 • Assessorament fiscal patrimonial, successori i matrimonial.
 • Cursos in-company sobre novetats en matèria tributària.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
 • Equip permanentment actualitzat en la pràctica tributària.
 • Especialització en tributació directa, indirecta, corporativa i patrimonial-individual.
 • Clara vocació i experiència internacional.
 • Compromesos amb la defensa dels interessos dels contribuents en procediments contenciosos administratius.
 • Compliment de la normativa fiscal-tributària, en base a la legalitat vigent i als estàndards nacionals i internacionals (normes UNE i ISO).
 • Implantació de sistemes informàtics avançats per optimitzar la relació amb l' Administració Pública i amb la nostra firma, en qualitat de consultors externs.


El nostre equip de Fiscal col·labora estretament amb l'àrea de Corporate Finance & M&A per a operacions de fusions i adquisicions i altres modificacions estructurals. A més a més, col·labora activament amb les àrees d' Accounting, Forensic i Real Estate.

Martínez Comín