Audit & Risk Management
El nostre equip d'Audit & Risk Management ajuda les organitzacions a identificar, valorar i mitigar els riscos inherents a la seva activitat.

Mitjançant la realització d'un risk assessment transversal i exhaustiu, identifiquem febleses i amenaces amb l'objectiu de controlar-les, així com fortaleses i oportunitats, amb la finalitat de potenciar-les. Tot plegat en el marc del principi de millora contínua, juntament amb el corresponent procés de seguiment i auditoria de control intern. Aquesta àrea de treball cal enfocar-la des de tres perspectives diferents: l'estratègica, l'operacional i la tecnològica.

De la mateixa manera, comprovem l'Estat d'Informació No Financera (EINF) dels nostres clients, on es detalla la informació relativa a diverses qüestions, com la societat, el personal, el medi ambient, els consumidors, el respecte dels drets humans o la lluita contra la corrupció i el suborn.
Scope dels nostres serveis
 • Auditoria de riscos.
 • Sostenibilitat- RSC (Responsabilitat Social Corporativa).
 • Verificació EINF (Estat d'Informació No Financera).
 • Auditoria de la gestió empresarial.
 • Procediments acordats i revisions limitades.
 • Auditoria de sistemes.
 • Auditories socials.
 • Valoració d'actius, d'elements patrimonials i de riscos actuals o imminents.
 • Controlling financer.
 • Data analysis.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
 • Un coneixement profund de les organitzacions des de diferents perspectives: humana, tecnològica i financera.
 • Una experiència dilatada en la preparació d'informació financera per a grups multinacionals.
 • Alta especialització en regulació d'informació no financera.
 • Formació a òrgans d'administració i departaments financers en matèria de control intern i gestió de riscos.
 • Transformem les dades en informació rellevant i de valor gràcies al coneixement del control intern i a l'aplicació de tècniques dedata analysis i de big data.
 • Promoció d' estratègies ESG: sempre estem atents a la preparació de documentació adequada per als grups d'interès, així com a les tendències normatives.

 

El nostre equip d'Audit & Risk Management col·labora activament amb les àrees de Fiscal i Accounting.

Martínez Comín