Real Estate
Els equips professionals de la firma que aborden transversalment el sector de real estate tenen una amplíssima i contrastada experiència en l'assessorament d'operacions immobiliàries residencials, logístiques, hoteleres, comercials i d'oficines.

Ens encarreguem del procés complet d'adquisició i/o desinversió d'actius immobiliaris de rellevància que realitzen fons d'inversió, societats nacionals i grups internacionals.

Scope dels nostres serveis
  • Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries.
  • Due diligence i closing d'operacions immobiliàries.
  • Assessorament jurídic en qualsevol tipus de transacció immobiliària.
  • Assessorament mercantil-societari en la creació de holdings immobiliaris.
  • Project finance: assessorament en l'obtenció de finançament.
  • Contract law.
  • Project management i acompanyament a l'inversor, tant en el desenvolupament de la promoció, com en la potencial optimització de yields, si s'escau.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
  • Serveis integrals per dur a bon terme una inversió immobiliària des de l'assessorament en la presa de decisions d'inversió fins al compliance legal inherent a l'activitat.
  • Informació constant a través de reportings a l'inversor sobre l'evolució de les seves inversions.


El nostre equip de Real Estate col·labora activament amb les altres àrees de pràctica, però, especialment, amb les de Fiscal i Accounting, amb la finalitat de gestionar transversalment i eficaçment tots els aspectes relacionats amb l'activitat immobiliària.

Martínez Comín