Laboral
Els professionals de la pràctica laboral de la firma són especialistes consumats en l'assessorament laboral corporatiu i en la pràctica contenciosa.

Assistim a grups nacionals i internacionals en temes de compliance laboral, preparació i redacció de contractes d'alta direcció, global mobility i negociacions de convenis col·lectius. De la mateixa manera, donem suport en processos de due diligence laboral i adquisició de societats, i ajudem a afrontar situacions crítiques de reestructuració i turnaround.

El nostre equip de Laboral posa molt èmfasi en assessorar sobre el sistema òptim de retribució i compensació per a cada organització i empleat, així com en el disseny i desenvolupament de plans de previsió social.

A més, acompanyem als nostres clients en la implantació del conjunt de mesures en matèria de prevenció de riscos laborals.
Scope dels nostres serveis
 • Compliance laboral.
 • Contractació laboral general i d'alta direcció.
 • Assessorament sobre disposicions legals i convenis col·lectius aplicables.
 • Negociació col·lectiva.
 • Global mobility: expats, inpats.
 • Assistència legal en EREs y ERTOs.
 • Defensa jurídica davant els jutjats i tribunals socials i conciliacions davant el CMAC.
 • Processos de due diligence i auditories laborals.
 • Plans de remuneració.
Professionals relacionats
El que pots esperar de nosaltres
 • Actualització i formació contínua dels equips davant la constant evolució normativa.
 • Suport, comprensió, empatia i resiliència en temps difícils per al Dret del treball.

 

Atesa la creixent demanda d'assistència jurídica i social en la gestió del capital humà, unit al fet que les organitzacions són cada vegada més conscients que el seu èxit passa per posar el focus en el component humà de les relacions professionals, hem decidit crear un departament exclusivament dedicat a aquestes qüestions: Human Capital, a través del qual oferim assessorament especialitzat en matèries com plans d'igualtat, registres retributius i transformació cultural.

Martínez Comín